Brand VI - 8mR Johan AnkerProsjektet der delt inn 6 ulike faser.

-Samle inn dokumentasjon og utarbeide tilstandsvurdering,THD og en restaureringsplan.

-Sikre "Brand VI" slik at den står trygt til å utføre videre restaurering av skroget.

-Restaurere undervannsskroget for å få "Brand VI" flytende.

-Sjøsette og flytte båten til ny hjemmehavn

-Fullføre restaurering og rigge mast og seil

-FDV