Brand VI - 8mR Johan Anker

20.10.2020 ble Brand VI tildelt vernestatus: 


https://kulturminnesok.no/