Brand VI - 8mR Johan Anker

Målsetting


-Søke om vernestatus på "Brand VI"


-Restaurere "Brand VI" etter antikvariske prinsipper og bevare den slik den var i perioden 1921-32.


 -sikre handverkskompetanse innen bygging,        restaurering og vedlikehold av klassiske meter båter.


--Benytte "Brand VI" som et seilende

kulturminnet  etter prinsippet vern gjennom  bruk. 


-Stifte en venneforening for "Brand VI"


"Brand VI" under Landsregattaen i 1922