Brand VI - 8mR Johan Anker

Johan Anker


Mer enn noen annen enkeltperson bidro båtkonstruktøren og seileren Johan Anker (1871-1940) til å markere Norge som seilnasjon og gjøre norske båter berømte i denne perioden. Anker begynte tidlig med båtkonstruksjon og tegnet sin første båt, Fri , bare 17 år gammel. Han gjorde seg internasjonalt bemerket som seiler og konstruktør i 1905 da han vant Kattegatpokalen med sin egenkonstruerte Brand 2. Samme år inngikk han kompaniskap med båtbyggeren og konstruktøren Christian Jensen, og Jensens Båtbyggeri i Vollen ble til Anker & Jensen. (Les mer om verfte til Anker og Jensen her)

Anker var en pioner i å tolke målereglene, hans konstruksjoner fikk raskt anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Anker ble kjent for vakre, velseilende båter. Han var en forkjemper for R-reglene og gjorde seg spesielt bemerket med store R-båter, som lenge var nærmest uslåelige i regatta. Under forhandlinger om de første R-reglene og S-regelen engasjerte Anker seg sterkt og fikk gjennom flere av sine synspunkter. Han var ingen forkjemper for de store kvadratmeterbåtene som konkurrerte med meterbåtene om markedet. 

Anker var en habil og aktiv seiler og seilte selv sine båter inn til seier, som med 12-meter Brand IV under Kieler-regattaen i 1909, med 12-meter Rollo under Europe Week 1911 i Cows og under OL 1928 i Amsterdam som rormann med Kronprins Olavs 6-meter Norna. Under regattaene så han svakheter og forbedringspotensial på båtene, og kunne samtidig følge utviklingen hos andre konstruktører. 

R-båtseiling ga størst status, spesielt i utlandet, men konstruktørene fikk ikke bygd mange slike båter per år. Båtene Anker leverte gjorde det skarpt og bidro til at han stadig fikk nye oppdrag, fra inn- og utland. Dermed kunne han fornye seg og forbedre konstruksjonene. Johan Ankers suksess førte til at Norge ble en sterk seilnasjon med deltagelse av norske seilere og norskkonstruerte båter.


Kilde:

https://marmuseum.no/johan-anker

Johan Anker

FØDT: 26. juni 1871

DØD: 2. november 1940

Film om Johan Anker. 

Viktige Johan Anker Båter.


1900  Brand - Kongepokalen

1906  Brand II -  Kattegattpokalen

1907  Brand III- Kattegattpokalen i Kjøbenhavn

1908 8-meteren Fram deltar i Cowes

1909 Brand IV - 12 mR viktig gjennombrudd. Vant i Kiel-regattaen

1910 6-meteren Ola seiler i Kiel om Entonnerpokalen

1911 Rollo- Vinner 12mR i Kiel og Cowes

1912 Magda iX (12mR) og  Taifun (8mR) Ol-Gull i Stockholm

1914 Symra (12mR) , Adorna (10mR),Vav (9mR) , Mosquito (6mR) får gull i Europauken. Quinta vinner Kattegattpokalen.

1918 Apache (8mS) vinner Kattegattpokalen

1920 5 gull til J.Anker båter i OL i Ostende

1921 Elisabeth (6mR) Årets vinner

1922 Bera (8mR) vinner Coupe de France i Le Havre, Irene V (6mR) tar den første gullpokalen

1923 Ranja (8mR) forsvaren Coupe de France i Horten, viner også i 1924 og 1925

1924 Noresca (12mR) Første Bermudariggete 12-metern i England som vinner i Cowes

1925 Advance 27meter land skonnert levert til USA

1928 Norna (6mR) OL-gull med Anker til rors og kronprins Olav som mannskap.

1930 Magda IX (12mR)vinner jubileumsregattaen i Stocholm med Anker til rors. Silja (8mR) vinner kattegattpokalen(også de neste 4 årene)

1931  Abu (6mR) vinner Gullpokalen medAnker til rors

1932 Abu (6mR) tar Gull- og entonnerpokalen.

1938 Sira (8mR) Vinner Kattegattpokalen med Anker til rors. Norna IVtar Entonnerpokalen

1939 Sira vinner Kattegattpokalen. Facit siste konstriksjon fra Anker

1940 Norge III forsvarer Entonnerpokalen 


Byggeliste. (ikke komplett)
Byggenummer ↔ Ankernummer
Byggenummer Type Ankernummer Stikkord
1907, 12mR A-nr. 13 for A. Larsen
1907, 12mR A-nr. 14 Egen regning
67/68 1907, 10mR A-nr. 26 MAGDA VII
70 1908, 12mR A-nr. 15 for C. A. Hellstrand
1908, Motorseiler A-nr. 101
1908, 9mR A-nr. 9
99 1910, 10mR A-nr. 27 for C. Södermann (Chr. Jensen)
107 1910, Motorkrysser A-nr. 100 for H. Gade
115 1910, 8mR A-nr. 35 for Capt. Josephi
149 1913, 6mR A-nr. 53 for Hr. Castberg
158 1913, Ishavsskøyte A-nr. 112 for Fr. Nansen
159 1914, 60 kvm spissgatter A-nr. 80
162 1914, 11 kvm cruiser A-nr. 1 for skipsreder W. Gjertsen
166 1914, 8mR A.nr. 36
163, 168-71, 178, 180,192, 194 1915, 75 kvm krysser A-nr. 83
172-176 1915, 75 kvm krysser A-nr. 84
1915, 5mR A-nr. 10 Chr. Anker
1916, 15 kvm Jr. A.nr. 86 for KNS
179 1915, 8 m cruiser A-nr. 2 for K. Øllegård
1916, 60-52 kvm krysser A-nr. 85
181-183 1916, 12mR A-nr. 16 ATALANTA/TATJANA (NOREEN)
1917, Livbåt A-nr. 113
190 1916-17, 10mR A-nr. 28 for G. von Erpecom
205-06 1917, 12mS A-nr. 17 FIGARO III/SANTA

223 27.09.1918 ,8mS / 8mR Snarken (Verano II)
236 1920, 6mR A-nr. 54 JO
238-40, 24S 1920, 22kvm ("O") A-nr. 87
246(/241) 1920, 8mR A-nr. 37 BRAND VI
254-55,2S7-S8 1922, 6mR A-nr. 55
261/268 1922, 6mR A-nr. 56 ELIZABETH IV
267 1923, 6,5 A-nr. 92
270 1923, 12mR A-nr. 18 FIGARO IV
271/274 1923, 6mR A-nr. 57 for Skougaard og Mitchell
273 1924, 12mR A-nr. 19 NORESCA
277 1924, 8mR A-nr. 30 VARG
278-79 1924, 22kvm nordisk A-nr. 88 for Norges Handels- og
Sjøfartstidende
280 1924, Am. 21 fot A-nr. 93 for Mr. G. H. W. Foster
282 1924, Am. 21 fot A-nr. 94 for Mr. Morton Prince
283 1924, 6mR A-nr. 58 OSLO, for HKH Kronprins Olav
286/289 1925, Am. R.klasse A-nr. 95 for Davis Livingston
285/287 1925, Amerikansk Q-klasse A-nr. 96 for Mr. R Amory og Mr. L. Percival
288 1925, 6mR A-nr. 59 JAN II for A. F. Klaveness
1925, Amerikansk Q-klasse A-nr. 97
290-91 1925, 6mR A-nr. 60 for HKH Kronprins Olav og E. With
292 1925, Am. R 20 fot A-nr. 98 for Mr. Foster
293 1925, 8mR A-nr. 39 for kongen av Spanien
294 1925, 8mR A-nr. 61 for kongen av Spanien
295 1925, 8mR A-nr. 40 ROLLO II for grosserer Dobloug
296 1925, 8mR A-nr. 62 for Mr. Russell
297 1925, 6mR A-nr. 63 for dr. Ivar Knudsen
298 1926, 6mR A-nr. 64 for herr Oscar Botolfsen
301 1926, Fast Cr.One-design A-nr. 102
4
302, 312,327 1926-28, 6mR A-nr. 65
303 1926, 6mR A-nr. 66 for Due Decazes
305 1926, 8mR A-nr. 46 for Mr. R. og J. Aspin
307-08 1927, 22 kvm nordisk A-nr. 89
309 1927, 19 ½ kvm spissgatter A-nr. 81 for Fredrikstad seilforening
313 1927, 16 m cruiser A-nr. 3
315 1927, 8mR A-nr. 42 for Com. C. Mallory
316 1927, 6mR A-nr. 67 NORNA
317-18 1927, 8mR A-nr. 43 se også bnr. 328
320 1927, 12mR A-nr. 20 MAGDA
321 1927, 10mR A-nr. 29 ROLLO III for grosserer Dobloug
322 1927, 17m Skonner A-nr. 108 for A. Søiland
325 1928, centerbordsbåt A-nr. 103
327 1928, 6mR A-nr. 68
328 1928, 8mR A-nr. 44 for Howard Frank
329-332 1928, 6mR A-nr. 69
333-34 1928, 6mR A-nr. 70 for J. Vallejo og L. Olabarri
335 1928, 8mR A-nr. 45 for kongen av Spanien
336 1928, skonner A-nr. 109 for Draeger
337 1928, 6mR A-nr. 71
341 1929, 8mR A-nr. 46 SILJA
342 1929, 10mR A-nr. 30
343 1929, 10mR A-nr. 31 for Kongen av Danmark
345 1929, 8mR A-nr. 47 for Duke de Nunez
347 1930, 19 1/5 kvm spissgatter A-nr. 82 for Oluf Høy
1930, 7 1/2 kvm krysser A-nr. 4 for GKSS
351 1930, 8mR A-nr. 48
354 1930, skonner, 24 m o.a. A-nr. 110 for P. Escher
355 1930, 6mR A-nr. 73
358 1931, 30 kvm svensk skjærgårdskrysser A-nr. 99
1931, 12mR A-nr. 21
362 1931, 30 kvm entypebåt A-nr. 104
366/369 1931, 6mR A-nr. 74 LISBETH V for E. With
369/377 1932, 6mR A-nr. 75 for HKH Kronprins Olav og ?
370 1932 (?) 12mR A-nr. 22 VEMA 3 for G. Unger Vetlesen
371 1932, l0mR A-nr. 33 for A. B. Hagener
372 1932, 8mR
374 1932, 36 1/5 kvm krysser A-nr. 90 for E. Schweizer
387 1934, 5mR A-nr. 11 for Mr. F. G. Mitchell
1934, 7mCruiser A-nr. 5
393 1934, 6mR A-nr. 76 NORNA N
394 1934, 8Mr A-nr. 49
401 1935, 7m Cr./7 1/2 m Cr. A-nr. 6
1935, Aux. Schooner A-nr. 111 for Mr. C. F. Gilbert
403 1935, 8mR A-nr. 50
404 1935, 10mR A-nr. 34 ROLLO IV
406 1935, 12mR A-nr. 23 FIGARO VI
409 1936, 6mR A-nr. 77 NORNA V
1936, isbryter A-nr. 114
410 1936, R/S 43 A-nr. 115 ASTRID FINNE
1936, 14 1/2 m R A-nr. 12 MAGDA XIII for A. Larsen
1936, 15m Cruiser A-nr. 8 for G. von Erpecom (ikke bygget)
413 1936, 10m Cruiser A-nr. 7 NOREINE for Mr. R. G. Perry
414 1936, 6mR A-nr. 78 for HKH Kronprins Olav
417 1937, 90 kvm krysser A-nr. 91 ILMEN V, (BOJAR)
418 1937, 12mR A-nr. 24 for Mr. Reid
419 1937, 8mR A-nr. 51 SIRA
1939, 6mR A-nr. 79
434 1939, 12mR A-nr. 25
1940, 8mR A-nr. 52 Ikke bygget
413 1936, 10 m Cruiser